joomla 1.6

Печать
PDF

Современное телевидение - как фактор разрушения украинской семьи

on 26 Сентября 2011.

Материалы к выступлению члена Ассоциации Марины Новицкой на парламентских слушаниях на тему: «Институт семьи в Украине: состояние, проблемы и пути их решения»

Сім’я складає основу нашого суспільства і потребує захисту та надання допомоги від держави в сучасних умовах соціальних трансформацій. Вона має виховати всебічно розвинену дитину, відповідального громадянина, який може самостійно мислити, приймати обґрунтовані рішення з урахуванням інтересів оточуючих. Досягти такого рівня виховання можливо лише на основі формування стійких моральних та духовних якостей особистості дитини, які є одним з суттєвих внутрішніх механізмів, які визначають рівень соціальної активності та зрілості людини, культуру її особистості.

Особистість людини формується в соціально-педагогічній системі під впливом багатьох соціальних факторів. Сім’я – це найголовніше життєве середовище для дитини, яке має створити необхідні умови для її повноцінного розвитку. Головна відповідальність за це покладається на батьків. Небезпечна інформація – одна із найбільших перешкод у вихованні підростаючого покоління. За своєю суттю це інформаційний потік, який здійснює шкідливий та агресивний вплив на особистість, містить насилля, пропагує споживацький стиль життя, заперечує загальнолюдські моральні та духовні цінності, насичений сексуальним характером. Батьки в даному випадку фізично не спроможні цьому перешкодити, оскільки джерела таких даних є в усіх публічних місцях та мас-медіа. Тому, держава як захисник прав своїх громадян, ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини, має забезпечити виконання статті 17, а саме: «Держава забезпечує належний захист дитини від тих матеріалів та інформації, що завдають шкоду її благополуччю». Законом України «Про охорону дитинства» визначено що «З метою реалізації права на отримання інформації держава сприяє: поширенню засобами  масової  інформації матеріалів,  корисних для розвитку дитини. Стаття 20 визначає, що держава забороняє пропагувати інформацію, що зневажає людську гідність і завдає шкоди моральному благополуччю дитини та сприяє забезпеченню корисною для  культурного  розвитку інформацією. Отже, законодавчо дитину захищають, але насправді, більшість телеканалів демонструють передачі, з явним або завуальованим шкідливим для дитини змістом. Сучасні дослідники зазначають, що у вік електронних ЗМІ втратили відмінність періоди дитинства й дорослого життя, відбувається втрата дітьми дитинства. Підростаюче покоління спостерігає усі реалії дорослого життя на екрані телевізора, при цьому виявляється не готовим сприйняти це правильно. Під впливом телебачення відбувається: формування соціальної ролі споживача (реклама, серіали та інші передачі), орієнтованого, перш за все, на матеріальне споживання; витиснення "дорослою" субкультурою дитячої субкультури (на екранах знижується кількість і якість передач для дітей, каналам, які існують на комерційних засадах, невигідно виробляти дитячу продукцію); заміна вітчизняної культури далеко не найкращими зразками західної масової культури; падіння загального художнього й інтелектуального рівня передач. В ході дослідження, проведеного Харківською асоціаціює дитячої екранної творчості «Дитятко» на Харківщині, серед батьків  від 30 до 44 років, нами було задано ряд питань, серед яких наступне. Ваша дитина дивиться телевізор. Що ви зробите, якщо побачите по телевізору сцени насильства? Лише третина (28%) батьків зазначили, що обговорюватимуть з дитиною побачене, а майже 60% - просто переключать канал, 7% - вимкнуть телевізор. Такі результати говорять про нерозуміння батьками проблеми впливу шкідливої інформації. 

Але, з іншого боку, окрім небезпечної інформації, телебачення створює інформаційне середовище, в якому формуються ціннісні орієнтації, установки, соціальні ролі дітей у сфері дозвілля, мистецтва, культури побуту, відносин, екології, здорового способу життя та інших аспектів життєдіяльності людини. Саме під впливом телебачення здебільшого відбувається засвоєння дитиною етичних правил, норм і принципів, формування моральних якостей особистості. З того часу як телебачення увійшло в кожен дім, воно стало джерелом інформації, якій переважна більшість сімей довіряє та вважає найкращим та найдоступнішим варіантом проведення дозвілля. Таким чином, маючи безперечний вплив на населення, телебачення може нести соціально-корисну інформацію, виховувати та збагачувати світогляд. 

Сьогодні, на жаль, українське суспільство мало говорить про те, як захистити дитину від шкідливої інформації, а інформаційний простір від чужого, нахабного втручання, результатом якого є створення образів і моделей поведінки, які в подальшому можуть згубити  життя. Звертаючи увагу на зміст телепередач, необхідно зазначити, що він не сприяє встановленню позитивних взаємостосунків в родині, оскільки активно пропагуються приклади сімей, без виховного потенціалу, де батьки не мають авторитету, а діти – пам’ятають лише про свої «хочу та маю право», а не про «обов’язки». Телевізійні програми в багатьох випадках стають предметом сварок та непорозумінь, розбивають родину та втручаються у виховання. 

Тому, з нашої точки зору, суспільство і держава мають займатися розв’язанням цієї проблеми, необхідно ставити питання про пошук способів громадського та державного регулювання змісту телевізійних програм, перш за все, в інтересах дітей і сім’ї. Харківська асоціація дитячої екранної творчості «Дитятко» пропонує 

• розробити та затвердити цілісну Концепцію розвитку дитячого телебачення в Україні та Програму підтримки дитячих телевізійних студій;

• звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням передбачити під час розробки проекту бюджету на 2012 рік кошти на підтримкудитячих телевізійних студій та розвиток дитячого телебачення в Україні.

• ініціювати при міністерстві інфраструктури створення спеціального органу, який би здійснював контроль телевізійної і друкованої продукції в контексті захисту дитини від неякісної інформації;

• Терміново розпочати розробку Закону України «Про захист дітей від інформації, яка спричиняє шкоду їхньому здоров'ю й розвитку».